1. Fysisk bedrift
2. Skånsk ökunskap
3. Äventyrsbedrift
4. Utsökt positioneringsexpertis
  
Turfarfar
AnneliCH
Tompa_65
TXL
Makkan