Turfare År Motivering
HappyF 2018 En av Turf Skånes största framgångar är instiftandet av, och det stora deltagandet i En Skånsk Klassiker (ESK). Ett viktigt moment i ESK är att styrelsemedlemmar kan avgöra att de fakto takes och assists har gjorts, och för deltagare och åskådare att kunna följa ställningen i klassikern. HappyF har på eget initiativ utan att någon i Turf Skåne bett om det osjälviskt och med signifikant arbetsinsats utvecklat ett verktyg inom ramen för lundkvist.com som ger fullt elektronisk stöd för föreningen att genomföra ESK. Utan detta verktyg hade ESK inte blivit den framgång den till slut blev.
Marley&Me 2019 Föreningen är beroende av medlemmarnas insatser för att kunna genomföra events och aktiviteter. Marley&Me blev medlem under 2018 och har redan två gånger hjälpt till med att ordna sponsor för våra event och dessutom osjälviskt och på eget bevåg offrat sitt eget deltagande i Turfathlon & Malmö Championship genom att sätta upp en egen drickalangningsstation. Föreningen vill härmed uttrycka sin uppskattning för denna betydande hjälp genom att tilldela Marley&Me hedersmedlemskap under 2019.